سوالات مسابقه بزرگ "جشن عید غدیر ۱۴۰۲ هولدینگ سپاهان باتری"

لطفا پاسخنامه را صبح شنبه به محل خیریه تحویل دهید

 

۱- مهمترين رويكرد ائمه اطهار(علیهم‌ السلام) در مقابله با تهديدات دشمنان مكتب اسلام پس از شهادت امام حسين (علیه‌ السلام)چه بود؟

الف- افشاگري در سخنان خود بر فراز منابر.

ب- تربيت شاگردان و فرستادن آنها جهت مناظره با دشمنان.

ج- توسل به معارف ديني از جمله معارف غني در قالب دعا و زيارات.

٢- زيارت غديريه امام هادي (علیه‌ السلام)در چه كتبي آمده است؟

الف- المزار الكبير شيخ مشهدي – مفاتيج الجنان شيخ عباس قمي

ب- تاريخ طبري ابن حديد طبري – مسند ابوحنيفه

ج- منهاج الدموع شيخ عباس قمي – الاشارات سيدبن طاووس

٣- زيارت غديريه امام هادي (علیه‌ السلام)به حضور فداكارانه امام علي (علیه‌ السلام)در چه جنگهايي اشاره مينمايد؟

الف- جنگ بدر – جنگ حنين – جنگ تبوك

ب- جنگ بدر – جنگ احزاب – جنگ احد

ج- جنگ احد – جنگ حنين – جنگ موته

٤- امام هادي عليهالسام فداكاري امام علي (علیه‌ السلام)در ماجراي خوابيدن ايشان به جاي پيامبر (صلی‌ اﷲ علیه‌ واله‌)در ليله المبيت را شبيه چه اتفاقي بيان مي نمايند؟

الف- ذبح اسماعيل (علیه‌ السلام)توسط حضرت ابراهيم (علیه‌ السلام)

ب- به صليب كشيده شدن فردي ديگر به جاي حضرت مسيح (علیه‌ السلام)

ج- ماندن هارون (علیه‌ السلام)در قوم بني اسرائيل به جاي حضرت موسي (علیه‌ السلام)در ماجراي چهل روز عبادت ايشان در كوه طور

٥- امام هادي (علیه‌ السلام) گرفتاري امام علي (علیه‌ السلام)را در ماجراي جنگ صفين و به نيزه رفتن قرآنها به چه تشبيه كرده اند؟

الف- گرفتاري هارون (علیه‌ السلام)و ماجراي گوسال هپرست شدن بني اسرائيل.

ب- گرفتاري يعقوب (علیه‌ السلام) در به چاه افكندن يوسف (علیه‌ السلام)توسط برادرانش.

ج- گرفتاري طالوت در ماجراي خوردن آب از چشمه توسط لشگريانش.

٦- طبق فرمايش امام هادي (علیه‌ السلام)چه هنگام اميرالمؤمنين(علیه‌ السلام)خشمگين مي شدند؟

الف- هنگامي كه مردم به ايشان بدي ميكردند.

ب- هنگامي كه مردم از فرمان الهي سرپيچي ميكردند.

ج- هنگامي كه مردم به مسجد و خدمت ايشان نمي آمدند.

٧- با توجه به زيارت غديريه برخورد امام علی (علیه‌ السلام) در برابر ظلمي كه به ايشان شد (غصب حق ايشان) چه بود؟

الف- كار را به پروردگار واگذاشتند ولي از آنها (ظالمان) اظهار رضايت نكردند.

ب- جهت گرفتن حق خود تا آخرين قطره خون جهاد كردند.

ج- با غاصبان مدارا كردند و به خاطر ناتواني از گرفتن حقشان به كار آنها راضي شدند.

٨- مهمترين اتفاق كه در زيارت غديريه به آن اشاره شده چه بود؟

الف- وحي الهي به پيامبر (صلی‌ اﷲ علیه‌ واله‌) جهت آشكار نمودن امامت و وايت علي (علیه‌ السلام).

ب - كشتن عمرو بن عبدود در جنگ احزاب توسط امام علي (علیه‌ السلام).

ج- سر نيزه رفتن قرآن ها و گرفتاري امام علي (علیه‌ السلام)از دست مردمش.

٩- در ماجراي غدير پيامبراكرم (صلی‌ اﷲ علیه‌ واله‌) چه اقراري از مردم گرفت كه پس از آن مردم را به اطاعت از علي(ع) امر نمود؟

الف- اقرار به مراتب والاي شخصيت امام علي (علیه‌ السلام).

ب- اقرار به نياز اسلام به جانشين پس از پيامبراكرم (صلی‌ اﷲ علیه‌ واله‌).

ج- اقرار به سزاوارتر بودن پيامبر اكرم (صلی‌ اﷲ علیه‌ واله‌) به مؤمنان از خودشان.

١٠- چه ملاحظه اي از نظر زماني ماجراي غدير را متمايز مي كند؟

الف- ابلاغ پيام غدير پس از مهمترين اجتماع مسلمانان يعني حج.

ب- كامل شدن نزول وحي و ابلاغ غدير پس از تكميل ابلاغ قرآن.

ج- ابلاغ پيام غدير قبل از جنگ ايران با لشگر روم.

١١- پيامبر اكرم (صلی‌ اﷲ علیه‌ واله‌) در خطبه غدير، دليل خود مبني بر آشكارسازي ولايت اميرالمؤمنين (علیه‌ السلام)را چه فرمودند؟

الف- چون همه مسلمين جمع هستند بهترين موقع است.

ب- وحي چند مرتبه اي الهي مبني بر تأكيد ابلاغ ولايت اميرالمؤمنين (علیه‌ السلام).

ج- چون سال آخر عمرشان بود و فرصت مناسب.

١٢- مهمترين آيات كامل كننده فرآيند اعلان ولايت اميرالمؤمنين (علیه‌ السلام)در روز غدير توسط پيامبر اكرم (صلی‌ اﷲ علیه‌ واله‌) نزول كدام آيات بود؟

الف- نزول آیات «الیوم اکملت لکم دینکم ....» و «الیوم یئس الذین کفروا من دینکم ...»

ب- نزول آیات « انما ولیکم الله و رسوله ...» و « سأل سائل بعذاب واقع ...»

ج- نزول آیات « عم یتسائلون عن انبأ العظیم ..» و «من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه ...»

١٣- بيعت خليفه اول و دوم با امام علي (علیه‌ السلام)در روز غدير در كدام منابع اهل سنت آمده است؟

الف- تاريخ طبري – مسند احمد – مسند ابن تيميه

ب- كتاب امام محمد غزالي - مسند احمد – تاريخ طبري

ج- تاريخ جوذي – مسند اسامه – مسند ابن تيميه

١٤- اشاره امام هادي (علیه‌ السلام)درباره اميرالمؤمنين(علیه‌ السلام) مبني بر اينكه « شهادت مي دهم كه تويي علي آن حقي كه قرآن به ولايتت گويا شد» در تفسير چه آيه اي است؟
الف- انما وليكم و رسوله
ب- أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستون
ج- انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت

١٥- امام هادي (علیه‌ السلام)شك كننده درباره ولايت علي (علیه‌ السلام) را به چه عنواني خطاب مي نمايد؟
الف- كسي كه دين را درست نشناخته است.
ب- كسي كه به رسول اكرم(صلی‌ اﷲ علیه‌ واله‌) ايمان نياورده است.
ج- كسي كه رويگردان از امامت شيعه است.
١٦- امام هادي (علیه‌ السلام) با لعنت حلال شمارندگان حرمت امام علي (علیه‌ السلام) در واقع چه موضوع بنيادين را تبيين مي نمايند؟
الف- تكميل تولي با تبری به عنوان فروع قطعي دين.
ب- ابراز انزجار از دشمنان علي (علیه‌ السلام).
ج- شناساندن بهتر مخالفان غدير.

١٧- هنگامي كه حضرت علي (علیه‌ السلام)پيشاپيش پيامبر اكرم (صلی‌ اﷲ علیه‌ واله‌) در جنگ شمشير ميزد، با چه مضموني توسط پيامراكرم (صلی‌ اﷲ علیه‌ واله‌) خطاب شد؟
الف- تو نسبت به من به منزله هارون به موسي(علیه‌ السلام) هستي جز آنكه پيغمبري بعد از من نيست.
ب- مرگ و زندگي تو با من و براساس راه و رسم من است.
ج- الف و ب.

١٨- از ميان زيارت نامه هايی كه از امام هادی(علیه‌ السلام) نقل شده ،كدام يك از لحاظ سنديت اهميت دارد؟
الف-زيارت حضرت زهرا (علیها السلام)
ب- زيارت حضرت امير المومنين(علیه‌ السلام)
ج- زيارت غديريه

 

شرکت کننده محترم لطفا مستقل از يافتن پاسخ سوالات ، يك دور متن مسابقه را بخوانيد زيرا حاوی مضامين زيبايی از شخصيت امام علی عليه السلام در کلام امام هادی عليه السلام است.

آدرس: اصفهان - خیابان مشتاق دوم - خیابان حمزه اصفهانی جنوبی - بن بست 1 - ساختمان شهید محمد گلشیرازی

تلفن : 03132689092 فکس: 03132689087